Een gewichtige geschiedenis

De provincie Utrecht is de huidige eigenaar van Paushuize en heeft het pand in 2011 op de meest duurzame wijze gerenoveerd. Iedere laatste zondag van de maand biedt de provincie belangstellenden de gelegenheid om het resultaat van deze inspanningen te bekijken.

Lees alles over Paushuize: van Toen tot Nu.