Home Stichting Vrienden van Huize Molenaar

Stichting Vrienden van Huize Molenaar

 

 

Stichting Vrienden van Huize Molenaar heeft tot doel het erfgoed dat Heirloom mag beheren te behouden en te verrijken.

Contact

De organisatie

Organisatie naam | Stichting Achter Gesloten Deuren

Aansluitingsnummer | 2094918

Contact | rick@heirloom.nl

Missie
Onze missie is het bevorderen van de publieke belangstelling voor monumentaal erfgoed in het algemeen, alsmede het (doen) openstellen van bijzonder monumentaal erfgoed voor een zo breed mogelijk publiek.

Historie en beleid

Ter ere van ons 100 jarig bestaan werden fondsen verworven om de muur van de voormalige Paulusabdij uit 1050 te restaureren. Bij de viering van het 112 ½ jarig bestaan organiseerde de Stichting een lunch voor ouderen die in een ver verleden te gast waren geweest. Het bijzondere stadsgezicht uit de achttiende eeuw dat bij deze gelegenheid werd aangeboden kreeg een centrale plaats in de gang van Huize Molenaar.

Promovendi kunnen voor de bijeenkomst ter viering van hun promotie een beroep doen op de Stichting voor een tegemoetkoming in de kosten. Voorwaarde is dat de promotie niet ondersteund wordt door derden, zoals bijvoorbeeld door een commerciële instantie die verbonden is aan het promotieonderzoek.

Ook organisaties met een ideële of kunstzinnige doelstelling en startende bedrijven kunnen via een beroep op de Stichting voor een gereduceerd tarief, tegen kostprijs of zelfs kosteloos gebruik maken van de diensten van Heirloom.

Verzoeken tot ondersteuning  kan je, na het plaatsen van een optie, richten aan svvhm@heirloom.nl . De Stichting neemt verzoeken uitsluitend in behandeling indien voorzien van motivatie en verklaring dat de bijeenkomst niet door derden wordt ondersteund. Om administratieve redenen kunnen verzoeken die minder dan twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst worden ingediend niet in behandeling worden genomen.

Wil je meer weten over onze mogelijkheden, neem dan contact met ons op!

Bestuur

M.H. Schinkel | voorzitter

J. Six | algemeen bestuurslid

C. Huydecoper | algemeen bestuurslid

A. Moreau | algemeen bestuurslid